Mukhtar Hj. Darwish
Biodata

Jawatan Sekarang

Pensyarah Teknologi Maklumat Institut Bahasa

Pengalaman Kerja
 
Tahun
Tempat Kerja
Bidang Tugas
Jan 1977 - Mei 1980 Sek. Men. Sultan Sulaiman Shah, Batang Berjuntai,  
Kuala. Selangor
Mengajar matapelajaran  

Bahasa Melayu (Tingkatan 2, 3 &4) 

Sejarah (Tingkatan 2 & 3) 

Pendidikan  (Tingkatan 1 dan 2)

Mac  - Dis 1983 Sek. Men. Kuala Kubu Bharu, Hulu Selangor. Mengajar matapelajaran  

Bahasa Melayu (Tingkatan 4 & 5) 

Kesusteraan Melayu (Tingkatan. 6 Rendah  & Atas) 

Pendidikan Jasmani (Tingkatan  4 & 5)

Jan  - Dis 1984 Sek Men. Seri Garing, Rawang, Selangor Mengajar matapelajaran  

Bahasa Malayu (Tingkatan 4 & 5) 

Sejarah (Tingkatan 3)

Jan 1985-Dis 1986 Sek. Men. Gombak Setia 
Selangor
Mengajar matapelajaran  

Bahasa Melayu (Tingkatan 4 & 5) 

Kesusasteraan Melayu (Ting. 6 Rendah dan Atas) 
 


Tahun
Tempat Kerja
Bidang Tugas
Jan 1987- Dis 1989 Maktab Perguruan Lembah 
Pantai , Kuala Lumpur 
 
Mengajar matapelajaran  

Pengajian Melayu (Kumpulan KPA) 
 
 
 
 

Jan 1990 hingga sekarang Institut Bahasa, Lembah Pantai, Kuala Lumpur Mengajar matapelajaran  

Pengajian Melayu (Kumpulan KPA) 

Bahasa Melayu  (Kumpulan KPK ,  
KPKP)  

Teknologi Maklumat (Kumpulan KPA, KPK, KDPK dan KPLI) 

Teknologi Maklumat (Kumpulan Jurulatih Utama Fasa 1, 2 dan 3 serta Kumpulan Jurulatih Guru Bestari] 
 
 
 
 

Tarikh/Tahun Kursus/Seminar Yang Dihadiri Penaja/Tempat
5 -10 Okt.1987 Kursus Pengurusan dan Pelaksanaan Komponen Sukan dan Permainan 
 
 

BPG/IPPN Sri Layang Genting , Pahang. 
 

 

Tahun
Tarikh/Tahun
Kursus/Seminar Yang Dihadiri
Penaja/Tempat
24-30 Sept 1989 Kursus Pengurusan Guru Pelatih Maktab-Maktab Perguruan Malaysia  
BPG/RECSAM Pulau Pinang 

 
 

20 -24 Sept 1992 Mesyuarat Dan Bengkel Pengurusan Hal Ehwal Pelatih Dan Kaunselor Institut/Maktab Perguruan Malaysia  

BPG/Casuarina Beach, Pulau Pinang. 
 
 
 
 

17 -25 Mei   1993 Kursus Analisis Asas Dan Ekonomi Pertumbuhan.   

Institut Pentadbiran Awam Negara /INTAN Bukit Kiara, Kuala Lumpur 
 
 

3 - 7 Oktober 1993 
 
 
Kursus Bina Negara 
 
 

BPG/Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri/Kem Bina Negara, Langkawi, Kedah  
 

 

Tarikh/Tahun
Kursus/Seminar Yang Dihadiri
Penaja/Tempat
18 - 19 Oktober 1993 Enhancement of Learning and Teaching Skills Through Advance Computer Based Technology  Uniphone Sdn Bhd/UUM/ Universiti Utara Malaysia  
 
 
21 Feb-5 Mac 1994 Pengenalan Sistem Rangkaian Setempat dan 
Software Fundamentals & Concept
 

BPG/Makmal Komputer Institut Bahasa Kuala Lumpur. 
 
 
 
 

14-16 Jun 1994  Simposium Kebangsaan Komputer Dalam Pendidikan   

MCCE/USM/RECSAM/Universiti Sains Malaysia
 
 

16 Okt-26 Nov 1996 Maintenace & Troubleshooting of PC and PC LAN
 
 
BPG/Bank Dunia/Asian Institute of Technology, Bangkok Thailand.
 

 

Tarikh/Tahun
Kursus/Seminar Yang Dihadiri
Penaja/Tempat
16-19 Dis 1996 Mesyuarat Pelaporan Maintenance & Troubleshooting of PC & PC LAN  
BPG/Hotel Langkawi Seaview, Langkawi.
 
 
7-12 Julai 1997 Kursus Hardware & Software Maintenance & Troubleshooting Untuk Pensyarah Maktab  

BPG/Sri Malaysia, Johor Bharu, Johor.. 
 
 
 
 

  

 
 
 

 

 
 

 


 
Bidang Kepakaran

Teknologi Maklumat

MS Office '97 dan Internet ToolBook II

Hobi dan Minat

Bermain badminton

Komputer
 
 

Alamat :

Institut Bahasa, Lembah Pantai, 59990, Kuala Lumpur, Malaysia.